Kwaliteit van zorg

Uncategorized Reageren?

Welke rol speelt het management bij schaalvergroting in de zorg? Hoe houdt u oog voor de wensen van uw bestuur en van uw medewerkers én van uw klanten – hoe ervaren die de kwaliteit van de dienstverlening?
Wat wordt van u, als manager, gevraagd in tijden van turbulentie? Tot welke veranderingen heeft schaalvergroting geleid? Waarop rekent men elkaar af? En hoe gaat u om met de spagaat tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de medewerkers?

Author

Leave a comment

Back to Top