Motivatie

Uncategorized Reageren?

1. Geef duidelijk richting
Stel een duidelijke en inspirerende visie op. Als werknemers niet weten wat de onderneming bereiken wil, hoe kunnen ze dan gemotiveerd zijn zich in te zetten? Vraag uw medewerkers eens wat ze denken dat de missie en het doel van de onderneming zijn. Krijgt u allemaal verschillende antwoorden, dan is het hoog tijd duidelijkheid te scheppen.

2. Communiceer open, eerlijk en direct
Open en eerlijke communicatie is een van de beste motivatoren. 95 procent van de werkenden geeft aan dat ze dit willen – en nodig hebben – om hun werk goed te doen. Geef iedereen dus antwoord op zijn of haar vragen en verstrek alle mogelijke informatie die nodig is om een taak goed te doen. Vertel ook wat er in de rest van de organisatie speelt, wat uw plannen zijn voor de toekomst en wat uw strategie is om die plannen te doen slagen. Wees net zo open over slecht nieuws en zie dit als een mogelijkheid om samen na te denken over een oplossing.

3. Betrek werknemers en moedig eigen initiatief aan
Mensen de kans geven hun ideeën te uiten en zelf met oplossingen voor problemen te komen is ook een goede manier om de motivatie hoog te houden. 92 procent van de werknemers vindt het belangrijk dat hun manager naar hun mening en input vraagt en 89 procent vindt het van belang bij beslissingen betrokken te worden. En ook u doet hier uw voordeel mee: misschien heeft die postmedewerker wel een briljant idee om de winst te verhogen.

4. Verhoog de autonomie, verantwoordelijkheid en flexibiliteit van het personeel
Werknemers hun ideeën laten spuwen is niet voldoende; ze moeten ook de kans krijgen ze uit te voeren. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid wordt door 89 procent van de werknemers belangrijk gevonden, 85 procent hecht er waarde aan de werktijd zelf in te kunnen delen. Geef uw mensen dus zoveel mogelijk vrijheid en zit niet overal met uw neus bovenop. Dat beperkt. In dit kader is het ook van groot belang dat u uw medewerkers en hun sterke en zwakke punten kent. Zo kunt u taken en verantwoordelijkheden optimaal delegeren. Laat uw mensen indien mogelijk zelf kiezen in welke projecten en met wat voor werkzaamheden ze aan de slag gaan. Dat motiveert.

5. Blijf aandacht besteden een doorgroeimogelijkheden en ontwikkeling
Dit lijkt niet voor de hand te liggen in moeilijke tijden. Uw mensen mogen immers blij zijn dat ze werk hebben en, bovendien, waar moet u het geld n de tijd vandaan halen? Juist mindere tijden zijn echter ideaal om nieuwe vaardigheden te leren en op meerdere manieren bij te dragen aan het succes van de onderneming. Niet alleen om alle taken zo goed mogelijk gedaan te krijgen met minder mensen maar ook om uw medewerkers te motiveren.

6. Erken en beloon topprestaties
Elke werknemer wil en verwacht dat goede prestaties niet onopgemerkt voorbij gaan. Dit gebeurt echter maar al te vaak. Maar liefst 85 procent van de werknemers voelt zich overwerkt en ondergewaardeerd. Het goede nieuws voor u is dat geld echt niet de enige manier is om uw waardering te laten blijken. Creatieve en kosteloze inspanningen om uw waardering te uiten, hebben vaak zelfs nog meer effect.

Author

Leave a comment

Back to Top