Strategie

Uncategorized Reageren?

Schaalvergroting is niet het antwoord op de zorguitgaven die sneller stijgen dan de Nederlandse economie groeit, stelt Roland Berger Strategy Consultants. Een andere denkwijze van zorginstellingen over strategie en bedrijfsvoering is nodig volgens het strategisch adviesbureau. Zorginstellingen moeten heldere keuzes durven maken over hun zorgaanbod, de productiviteit verhogen, besparen op de juiste middelen, financieel beheer professionaliseren. Daarnaast is het uiterst van belang personeel als vermogen van de organisatie te zien.

Zorgkosten groeien sneller dan economie
De afgelopen jaren zijn de totale uitgaven aan zorgkosten sneller gegroeid dan de economie. Tussen 2003 en 2009 was de gemiddelde nominale jaarlijkse economische groei 3 procent. Over diezelfde periode stegen de nominale kosten voor verzorging, verpleging en thuiszorg (vvt), gehandicaptenzorg en ggz met gemiddeld 5,4 procent per jaar. Dit betekent dat elk jaar een groter deel van het beschikbaar inkomen opgaat aan zorg. Dit leidt tot een steeds grotere druk op de beschikbare collectieve middelen, omdat de zorg grotendeels publiek wordt gefinancierd.

Author

Leave a comment

Back to Top