Leertrajecten

Uncategorized Reageren?

Bij opleiden en leren in organisaties gaat het om het ontwikkelen van de organisatie, team/afdeling of een individueel persoon. Hiervoor dienen leertrajecten gerealiseerd te worden die op een adequate wijze bijdragen aan het oplossen van ‘problemen’ in een organisatie. Met het begrip ‘probleem’ bedoelen we het verschil tussen de huidige en gewenste situatie. Investeren in leertrajecten heeft pas zin als het ‘probleem’ ook daadwerkelijk met behulp van leeractiviteiten opgelost kan worden.
Uit studies blijkt dat het rendement van opleidingsinspanningen vaak erg laag is. Dit komt vooral doordat het middel leren en opleiden vaak wordt ingezet voor problemen die hiermee niet opgelost kunnen worden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de vorm en inhoud van het leertraject niet goed aansluit bij de vraag en/of situatie en daardoor niet effectief is.
Om leertrajecten met een gewenst resultaat te leveren, moet gewerkt worden met de juiste uitgangspunten. Het betreft:
– het werken aan concrete organisatiedoelen;
– koppelen aan de gewenste werksituatie;
– formuleren van concrete vaardigheden en (werk)gedrag;
– gebruik van toegesneden leeractiviteiten.
Tijdens het ontwerpen en uitvoeren van leertrajecten dient vanuit deze uitgangspunten gewerkt te worden. Organisatie, individu en groep/team.

Author

Leave a comment

Back to Top