Performance management

Uncategorized Reageren?

Het ontwerp van performance management, dat uitge­voerd wordt voor de drie verschillende niveau’s in de organisatie, vormt slechts een eerste stap in het operationaliseren daarvan. Een aantal vervolgfasen is veelal nodig om het gedachtegoed van performance manage­ment operationeel te krijgen op de werkvloer, daar waar strategie uiteindelijk succesvol moet worden gemaakt. Wij gaan hier in op de bijdrage van de management informatie voorziening.

In de ontwerpfase zijn de strategische doelstellingen van de organisatie helder geformuleerd en zijn prestatie-indicatoren benoemd om te meten of de doelstellingen worden bereikt. Het implementeren van performance management betekent dat;
– in kwantitatieve termen doelen (normwaarden) worden gesteld voor de prestatie-indicatoren (planningfunctie), dit kan reeds tijdens de ontwerpfase geschieden
– regelmatig realisatiecijfers beschikbaar komen om te zien of de normwaarden worden gehaald. Door analyse
van de afwijkingen van de norm en hernieuwde besluitvorming komt men weer tot gerichte sturing
(controlfunctie)

Planningfunctie Performance Management

De planningfunctie wordt vormgegeven door het maken van een meerjarenplan, waarin vanuit de over n‑jaren te bereiken strategische ambitie wordt teruggeredeneerd naar de wenselijke norm­waar­den van prestatie-indicatoren op verschillende tijdstippen tot het heden. Vervolgens wordt de jaar­lijkse budgette­rings­cyclus afgestemd op dit meerjarenplan, om alle organisatie­onderdelen in lijn met de strategie te laten handelen.

Controlfunctie Performance Management
De controlfunctie inhoud geven, betekent het ontwikkelen van managementdashboards en mana­ge­­ment­rapportages die op regelmatige basis inzicht bieden in de werkelijke waarden van de prestatie-indicatoren ten opzichte van de normwaarden. Voor het ontsluiten van deze informatie wordt doorgaans een management informatie architectuur ingericht.
Toelichting op de management informatie architectuur
Enkele kenmerken van gegevens in bestaande bronsystemen van organisaties zijn dat het zeer gede­tail­leerd is (bijvoorbeeld op patiëntniveau) en over één functioneel onderwerp gaat (bijvoor­beeld debiteurenadmini­stratie). Daarom is informatie uit deze systemen zonder verdere bewerking vaak ongeschikt voor het besturen van de organisatie. Managers hebben veelal behoefte aan geaggregeerde en gecombineerde informatie. Voor performance management geldt hetzelfde: de prestatie-indicatoren omvatten tezamen vele verschillende bronsystemen en zijn alleen interessant op geaggregeerd niveau.

Author

Leave a comment

Back to Top