Lerende organisatie?

Uncategorized Reageren?

Beschikken uw medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden?
Vertonen uw medewerkers de gewenste houding en gedrag?
Tonen uw medewerkers het juiste verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie?
Krijgen talenten voldoende kans en heeft u ze in beeld?
Is uw management op haar taak berekend?
Wordt in uw organisatie de kennis en ervaring van senioren/hoog opgeleide medewerkers voldoende benut?
Worden de verschillende generaties optimaal met elkaar verbonden waardoor er geleerd wordt van en met elkaar?
Zijn uw medewerkers voldoende op de hoogte van de interne processen en procedures?
Verloopt de samenwerking tussen afdelingen en disciplines naar wens?
Is uw organisatie voldoende bedreven in het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving en taakveranderingen?
Hebben uw medewerkers voldoende mogelijkheden om mee te denken over verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de organisatie (in- en extern)?
Bent u tevreden over de wijze waarop de organisatie van de leerprocessen is geregeld?
Als u alle bovenstaande vragen volmondig met “ja” kunt beantwoorden, dan hoeft u niet verder te lezen. Heeft u echter meerdere vragen van een “nee” moeten voorzien, dan worden de mogelijkheden die opleiden en leren kunnen bieden binnen uw organisatie waarschijnlijk onvoldoende benut……

Author

Leave a comment

Back to Top