Inservice gericht opleiden, de toekomst

Uncategorized Reageren?

Het is belangrijk dat opleidingen zich richten op de behoeften van de patiënten.
Ook is er meer flexibiliteit in de opleidingen nodig om de doorstroom naar andere
functies (horizontaal en verticaal) te bevorderen. Gefaseerde en flexibele leertrajecten
moeten een leven lang leren mogelijk maken. Hierdoor kunnen professionals
hun talenten optimaal ontplooien en krijgen zij een ruimer carrièreperspectief.
Competentiegericht onderwijs vormt daartoe de sleutel.
1. Stimuleer taakherschikking en ruim hindernissen daarvoor uit de weg.
2. Bevorder een innovatieve instellingscultuur.
3. Stimuleer patiënten tot zelfmanagement en zelfzorg.
4. Baseer het zorgonderwijs consequent op het verwerven van competenties.
5. Maak bij- en nascholing tot een krachtig instrument om het beroep continu aan te passen aan wat patiënten nodig hebben.
6. Versterk de onderlinge samenwerking en afstemming in het zorgonderwijs.

Author

Leave a comment

Back to Top