Kwalietit een standaard?

Uncategorized Reageren?

Kwaliteitscirkel

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg vraagt om voortdurende terugkoppeling. Het stelsel moet werken als een kwaliteitscirkel: Plan (kwaliteitsstandaard), Do (zorgverlening), Check (evaluatie) en Act (verbeteren zorgverlening of doorontwikkelen standaard). Het Kwaliteitsinstituut geeft hierbij ondersteuning. Het helpt de partijen in de zorg bij de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende meetinstrumenten.

Met partijen in de zorg, de IGZ en VWS, stelt het Kwaliteitsinstituut een Meerjarenagenda op. Deze geeft aan voor welke gebieden van zorg met prioriteit kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten dienen te worden ontwikkeld. Het Kwaliteitsinstituut legt de afspraken vast en houdt partijen aan deze afspraken. Ook bevordert het Kwaliteitsinstituut de landelijke verspreiding en evaluatie van good practices in de langdurige zorg.

Author

Leave a comment

Back to Top