Succesvolle medewerker

Uncategorized Reageren?

De organisatorische verbondenheid is de kracht van de band die de werknemer aan zijn onderneming bindt. Dat effect is evenwel niet altijd heilzaam: zijn gedrevenheid hangt af van de vorm van zijn verbondenheid.

affectieve verbondenheid: sommige werknemers voelen zich emotioneel verbonden met hun bedrijf, zij identificeren zich met de bedrijfswaarden en -doelstellingen;
normatieve verbondenheid: andere werknemers blijven vooral uit een gevoel van morele plicht, uit loyauteit;
continuïteitsverbintenis: tot slot blijven sommige werknemers bij hun bedrijf omdat een vertrek te veel zou kosten (gekoppeld aan de voordelen van de functie, bijvoorbeeld) of omdat ze vrezen dat ze geen vergelijkbaar werk meer zullen vinden (ze zien weinig jobalternatieven).

Uit de studies blijkt dat het vooral de affectieve verbondenheid is die de meest positieve impact heeft op zowel de prestaties, het verloop of, om terug te keren naar ons onderwerp, op de psychologische gezondheid. Concreet kan de onderneming deze verbondenheid aanwakkeren door haar werknemers vooruitgangsmogelijkheden te bieden, door de leidinggevende capaciteiten van de rechtstreekse meerderen te ontwikkelen en uiteraard door hen op de cruciale momenten te steunen.

Author

Leave a comment

Back to Top