Kwaliteit

Organisaties willen steeds meer marktgericht of klantgericht werken. Om een goede koers uit te zetten, moeten kansen en bedreigingen in relatie met interne zwakke en sterke punten worden afgewogen. De koersbepaling wordt uitgewerkt in beleid, doelen en beheerste werkprocessen. Daarbij speelt kwaliteitsmanagement een belangrijke rol.
Dynamic Interact helpt u bij het inrichten van kwaliteitssystemen zoals, ISO of HKZ.
Naast een kwaliteitssysteem is het van belang, altijd te kijken naar de veldnormen van de IGZ. Hoe vertaald u nou, de veldnormen binnen Uw processen.
Regelmatig zult u bezoeken van de inspectie krijgen, om de verantwoorde zorg binnen uw instelling te toetsen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is het orgaan en hun plicht om instellingen te controleren.
Dynamic Interact helpt u vooraf, tijdens een proces met de Inspectie van de gezondheidszorg (IGZ). Hierbij kan het gaan om een eerste bezoek, een bevel, een bijna sluiting of het vooraf in orde maken van alle veldnormen.

Back to Top